Katedra: (8_95)Detašované pracoviště ATEBS VM (715)
Semestr: 2017/2018 zimní
od: 2017-09-01 do: 2018-02-11