Fakulta: [HGF](6)Hornicko-geologická fakulta
(122) Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin (549)