Katedra: (95) Detašované pracoviště ATEBS VM
Semestr: 2018/2019 zimní
od: 2018-09-01 do: 2019-01-31