Katedra: (95) Detašované pracoviště ATEBS VM
Semestr: 2019/2020 zimní
od: 2019-09-01 do: 2020-01-31