Katedra: (83) Katedra matematických metod v ekonomice
Semestr: 2021/2022 letní
od: 2022-02-07 do: 2022-08-31

V předmětu „Aplikované statistické metody" (ASM) se studenti seznámí s vybranými jednoduchými i složitějšími statistickými metodami, které jim mohou pomoci při analyzování dat získaných v marketingovém, manažerském, případně sociologickém výzkumu a při rozhodování na různých úrovních řízení.

V předmětu ASM si studenti zopakují a prohloubí své znalosti ze základního kurzu bakalářské statistiky pro ekonomy („Statistika A“  nebo jiný podobný předmět) a naučí se používat vybrané kvantitativní statistické metody používané v dotazníkových šetřeních, například při výzkumu trhu, spotřebitelském a sociologickém průzkumu, analýzách spokojenosti, apod.

V předmětu ASM budou studenti pracovat s reálnými statistickými daty získanými vlastním primárním nebo sekundárním šetřením. K primárnímu sběru dat se naučí využívat online CAWI dotazníkovou službu (VYPLNTO.CZ), při analýzách dat budou používat vhodný statistický software (IBM SPSS Statistics).

Garant předmětu: doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Vyučující: doc. Václav Friedrich, dr. Šárka Michalcová