Katedra: (256) Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
Semestr: 2022/2023 zimní
od: 2022-09-01 do: 2023-02-05