Katedra: (95) Detašované pracoviště ATEBS VM
Semestr: 2022/2023 zimní
od: 2022-09-01 do: 2023-02-05