Katedra: (95) Detašované pracoviště ATEBS VM
Semestr: 2023/2024 zimní
od: 2023-09-01 do: 2024-02-18