Fakulta: [FAST](2)Fakulta stavební
(22) Katedra stavební mechaniky (228)