Fakulta: [FBI](3)Fakulta bezpečnostního inženýrství
(389) Katedra ochrany obyvatelstva (050)