Katedra: (8_95)Detašované pracoviště ATEBS VM (715)
Semestr: 2015/2016 zimní
od: 2015-09-01 do: 2016-02-07