Předmět je věnován prohloubení znalostí nabytých v předmětu Projektový a dotační management A, týkajících se teoretického rámce, principů a aplikace metod projektového řízení se zaměřením na dotační management v podmínkách EU a ČR. Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k přípravě, realizaci a řízení projektů v podmínkách EU na základě metodik Project Cycle Management (PCM), Logical Framework Approach (LFA) a Cost-benefit analysis (CBA). Studenti získají přehled o požadavcích kladených v praxi na tvorbu projektového souhrnu, podnikatelského záměru (plánu), studie proveditelnosti a finančního plánu projektu, finanční analýzy či CBA analýzy.