Předmět je věnován prohloubení znalostí nabytých v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v předmětech zaměřených na projektový a dotační management o problematiku projektového řízení a dotačního managementu v globálním mezinárodním prostředí se zvláštním zaměřením na standardy a techniky uplatňované pří řízení projektů v zemích Evropské unie a USA. Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnými přístupy k řízení mezinárodních projektů na základě příslušných technik, standardů a metodik projektového řízení.