Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoreticko-metodickými východisky regionálního rozvoje a regionální politiky, jenž jsou následně aplikovány na determinanty a nastavení regionální politiky ve vybraných členských státech EU (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Finsko, Nizozemí a další země), jakož i Evropské unii jako celku. Po absolvování předmětu jsou posluchači připraveni na řešení praktických problémů v rámci problematiky politiky soudržnosti Evropské unie v navazujícím magisterském stupni studia.