Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoreticko-metodickými východisky regionálního rozvoje a
regionální politiky, jenž jsou následně aplikovány na determinanty a nastavení regionální politiky ve vybraných
členských státech EU (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Finsko, Nizozemí a další země), jakož i
Evropské unii jako celku. Po absolvování předmětu jsou posluchači připraveni na řešení praktických problémů v
rámci problematiky politiky soudržnosti Evropské unie.