151-0434/04  Statistika B


zimní semestr 2014/15

StatistikaStatistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.

Předmět Statistika B je vyučován v 1. ročníku navazujícího magisterského studia ve všech programech a oborech studia jako povinný. Navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v bakalářském studiu. Student se seznámí se soustavou ekonomických ukazatelů používaných v České republice a EU, naučí se zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.).

Při práci v tomto kurzu se předpokládá využívání tabulkového kalkulátoru MS Excel.

Garant kurzu: RNDr. Pavel Hradecký, Ph.D.
Autoři studijních opor: Pavel Hradecký, Václav Friedrich