151-0360/01  Analýza dat pro diplomové práce (ADDP)

Vítejte v předmětu Analýza dat pro diplomové práce. Předmět je rozdělen podle vyučujících a studijních oborů. Studenty oboru Národní hospodářství (NAH) povede dr. Petr Seďa, studenty ostatních oborů dr. Václav Friedrich. Stejným způsobem je rozdělen i tento kurz v LMS Moodle. 

Garant kurzu: doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Autoři studijních opor: Ing. Petr Seďa, Ph.D., Ing. Václav Friedrich, Ph.D.