MŘR

151-0428/01
Metody řízení a rozhodování
(Managerial Decision Methods)

Školní rok 2014/2015, zimní semestr

Předmět je vyučován na EkF VŠB - TU Ostrava ve 3. ročníku bakalářského studia jako povinně volitelný předmět v oborech Ekonomika podniku a Eurospráva. Tento kurz je určen pro podporu studia v kombinované formě.