Předmět „Systémy odměňování v organizacích“ představuje základní vstupní kurz do rozsáhlé problematiky odměňování zaměstnanců v organizacích. V úvodu Vás seznámíme s celkovým procesem řízení odměňování a s legislativou, která se vztahuje k dané oblasti. Pomůžeme Vám s orientací v právních předpisech a zákonech. V další části předmětu se budeme věnovat strategii a politice odměňování, faktorům, které mají vliv na úroveň mezd a platů a také analýze tržních sazeb a klubovým šetřením. Získáte přehled o metodách hodnocení práce včetně návaznosti na tvorbu struktur stupňů a mzdových/platových struktur v organizaci. Dozvíte se informace o mzdových/platových formách a o zaměstnaneckých výhodách včetně velmi používaného Cafeteria systému. Osvojíte si znalosti o tom, jaké nástroje používají organizace při variabilním/zásluhovém odměňování a co je to vnitřní předpis. V závěru předmětu se seznámíte se zásadami řízení pracovního výkonu a odměňování, řízení systému odměňování a vnitřním předpisu i řízení odměňování u zvláštních skupin zaměstnanců.