Cíle předmětu Analýza ekonomických informací:

  • Seznámíte se s metodikou ekonomických ukazatelů využívajících ve státní statistice České republiky a v mezinárodních statistikách.
  • Budete umět vyjadřovat změny ekonomických ukazatelů v podobě přírůstků a indexů a analyzovat je.
  • Naučíte se pracovat s indexy, počítat základní typy individuálních i souhrnných indexů a provádět jejich rozklady.
  • Naučíte se využívat cenové indexy a další známé typy indexů v ekonomické praxi.
  • Seznámíte se také se základními typy časových řad indexů a způsobem jejich analýzy.