Cílem je seznámit posluchače s vývojem a základním nastavením regionální politiky Evropské unie a vybraných členských států EU. Posluchači budou seznámeni s mechanismy a nástroji fungování regionální politiky Evropské unie, s metodikou a možnostmi využívání evropských strukturálních a investičních fondů a dalších nástrojů využívaných v regionálním rozvoji a jejich aplikací v podmínkách EU a ČR. Po absolvování předmětu jsou posluchači připraveni na řešení praktických problémů v rámci problematiky politiky soudržnosti Evropské unie v navazujícím magisterském stupni studia.