Předmět je věnován aplikaci znalostí nabytých v předmětu Evropská regionální politika a prohloubení znalostí o principy a metody projektového a dotačního managementu v podmínkách ČR a EU. Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí, s přípravou a obsahem základních dokumentů pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných jak z národních zdrojů, tak z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Studenti získají základní přehled o požadavcích kladených na postup přípravy a tvorby žádosti o podporu na projekty spolufinancované z národních a evropských zdrojů.