151-0353/01  Analýza dat pro bakalářské práce (ADBP)
letní semestr 2017/18

Analýza dat


Vítejte v předmětu Analýza dat pro bakalářské práce. Cílem předmětu je naučit studenty prakticky zpracovávat statistická data pro potřeby studentských prací, zejména bakalářských a diplomových. Výběr metod je orientován především na explorační analýzu souborů z dotazníkových šetření a vychází ze znalostí získaných v předmětu Statistika A.

Pro zpracování dat budete používat tabulkový kalkulátor Microsoft Excel, komerční statistický program IBM SPSS Statistics, bezplatný program R Studio a ke konci semestru také online CAS prostředí Wolfram Development Platform. Student si udělá obrázek o možnostech všech čtyř výpočtových prostředí, aby si mohl podle potřeby vybrat, které bude nejlépe vyhovovat jeho požadavkům.