Vysvětlení teorií mezinárodní ekonomie a jejich aplikace na vývoj světového hospodářství.