151-0334/03  Statistika B
zimní semestr 2019/20

přednášející doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.

studijní programy a specializace:
VEA - Veřejná ekonomika a správa, UDA - Účetnictví a daně, PEK - Podniková ekonomika, MEV - Mezinárodní ekonomické vztahy, MAT - Management, FIN - Finance, ERO - Ekonomický rozvoj, EPN - Ekonomika a právo v podnikání, 

StatistikaStatistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Hlavním cílem předmětu je  naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.

Předmět Statistika B navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v bakalářském studiu. Student se seznámí se soustavou ekonomických ukazatelů používaných v České republice a EU, naučí se zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.).

Při práci se statistickými daty se předpokládá využití vhodného statistického software.

Garant kurzu: doc. Ing. Václav FRIEDRICH, Ph.D.
Autoři studijních opor:  Václav Friedrich, Pavel Hradecký, Šárka Michalcová, Marek Pomp