151-0434/05  Statistika B


zimní semestr 2019/20

StatistikaStatistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.

Předmět Statistika B je vyučován v 1. ročníku navazujícího magisterského studia ve všech programech a oborech studia jako povinný. Navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v bakalářském studiu. Student se seznámí se soustavou ekonomických ukazatelů používaných v České republice a EU, naučí se zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.).

Při práci v tomto kurzu se předpokládá využívání tabulkového kalkulátoru MS Excel s nadstavbou Real Statistics Resource Pack, případně jiného statistického software.

Garant předmětu: doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Autoři studijních opor: Václav Friedrich, Pavel Hradecký, Šárka Michalcová, Marek Pomp