Vyhledávací dotazy

Pole mají být prohledány mohou být specifikovány hledaným dotazem s prefixem s "title:", "content:", "name:", or "intro:". Například hledání pro "title:news" by získali výsledky se slovem "news "v názvu.

Může použit logické operátory ( "AND", "OR", "NOT") a kombinovat nebo vyloučit klíčová slova.

K reprezentaci znaků ve vyhledávacím dotazu mohou být použity zástupné znaky ( '*' nebo '?').