Fakulta: [FEI](5)Fakulta elektrotechniky a informatiky
(43) Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450)