Katedra: (8_180)Ústav oceňování majetku (166)
Semestr: 2016/2017 letní
od: 2017-02-06 do: 2017-08-31