Fakulta: [HGF](6)Hornicko-geologická fakulta
(520) Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (511)