Katedra: (8_269)Katedra systémového inženýrství (157)
Semestr: 2017/2018 zimní
od: 2017-09-01 do: 2018-02-11