Fakulta: [HGF](6)Hornicko-geologická fakulta
(54) Katedra geologického inženýrství (541)