Fakulta: [HGF](6)Hornicko-geologická fakulta
(55) Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti (542)