Fakulta: [HGF](6)Hornicko-geologická fakulta
(56) Katedra geodézie a důlního měřictví (544)