Fakulta: [HGF](6)Hornicko-geologická fakulta
(57) Katedra ekonomiky a systémů řízení (545)