Fakulta: [FS](4)Fakulta strojní
(590) Katedra matematiky a deskriptivní geometrie (310)