Fakulta: [FMT](7)Fakulta materiálově-technologická
(62) Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu (615)