Katedra: (13) Útvar výpočetní techniky
Semestr: 2018/2019 zimní
od: 2018-09-01 do: 2019-01-31
Náplní předmětu je zvládnutí používání textového editoru, tabulkového procesoru, dovednost algoritmizace a znalost programování.

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutné odevzdání VŠECH zadaných úkolů.
Úkoly "Odborný text" a "Algoritmus" jsou bodovány každý deseti body.

Ostatní úkoly jsou také povinné, ale bodované nulou bodů. Pokud je student neodevzdá, nebude mu udělen zápočet. Po termínu odevzdání úkolů bodovaných nulou bude pro kontrolu do LMS Moodle vloženo řešení těchto úkolů. Veškeré učivo z těchto nebodovaných úkolů bude prozkoušeno v testu!

TEST je pak zkouškou zvládnutí učiva a je bodován maximálně osmdesáti body, pro jeho splnění je ale nutné získat minimálně šedesát bodů!!! Testy budou probíhat ve dnech od 26. listopadu 2018 do 10. prosince 2018 pro studenty denního studia a dne 27. října 2018 pro kombinované studium.