Fakulta: [FMT](7)Fakulta materiálově-technologická
(65) Katedra metalurgie a slévárenství (618)