Fakulta: [FMT](7)Fakulta materiálově-technologická
(67) Katedra materiálů a technologií pro automobily (632)