Fakulta: [FMT](7)Fakulta materiálově-technologická
(72) Katedra materiálového inženýrství (636)