Fakulta: [FMT](7)Fakulta materiálově-technologická
(73) Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace (637)