Katedra: (89) Katedra národohospodářská
Semestr: 2019/2020 zimní
od: 2019-09-01 do: 2020-01-31