Katedra: (89) Katedra národohospodářská
Semestr: 2019/2020 letní
od: 2020-02-01 do: 2020-08-31