Katedra: (256) Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
Semestr: 2020/2021 zimní
od: 2020-09-01 do: 2021-01-31