Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických
výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů
pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci
a derivaci.
Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických
výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů
pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci
a derivaci.