Katedra: (89) Katedra národohospodářská
Semestr: 2021/2022 zimní
od: 2021-09-01 do: 2022-02-06