Katedra: (83) Katedra matematických metod v ekonomice
Semestr: 2022/2023 letní
od: 2023-02-27 do: 2023-08-31

StatistikaV předmětu „Aplikované statistické metody" (ASM) se studenti seznámí s vybranými jednoduchými i složitějšími statistickými metodami, které jim mohou pomoci při analyzování dat získaných v marketingovém, manažerském, případně sociologickém výzkumu a při rozhodování na různých úrovních řízení.

V předmětu ASM si studenti zopakují a prohloubí své znalosti ze základního kurzu bakalářské statistiky pro ekonomy („Statistika A“  nebo jiný podobný předmět) a naučí se používat vybrané kvantitativní statistické metody používané v dotazníkových šetřeních, například při výzkumu trhu, spotřebitelském a sociologickém průzkumu, analýzách spokojenosti, apod.

V předmětu ASM budou studenti pracovat s reálnými statistickými daty získanými vlastním primárním nebo sekundárním šetřením. K primárnímu sběru dat se naučí využívat online CAWI dotazníkovou službu (VYPLNTO.CZ), při analýzách dat budou používat vhodný statistický software (IBM SPSS Statistics).


V letním semestru  2022/23  Vás tímto předmětem budou provázet doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D. (garant, přednášky, cvičení) a RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D. (cvičení).

"Pravidlo úspěchu: Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte."

sir Winston Leonard Spencer - Churchill


Tento kurz spolupracuje se serverem VYPLŇTO.CZ, který pomáhá každý měsíc realizovat stovky internetových průzkumů pro korporace, malé a střední firmy, školy i studenty.


151-0353/02  Analýza dat pro bakalářské práce
letní semestr 2022/23

Vítejte v předmětu Analýza dat pro bakalářské práce. Cílem tohoto předmětu je zvládnout práci se statistickými daty, tj. vyhodnocovat je, zobrazovat a analyzovat, a to zejména pro potřeby studentských prací (seminárních, bakalářských, diplomových, ...). Výběr metod je přitom orientován především na tzv. explorační analýzu souborů z dotazníkových šetření a na základní typy testů. Předmět vychází ze znalostí získaných v předmětu Statistika A, rozvíjí je a částečně rozšiřuje.