Fakulta: [FAST](2)Fakulta stavební
(17) Katedra městského inženýrství (222)