Fakulta: [FAST](2)Fakulta stavební
(19) Katedra geotechniky a podzemního stavitelství (224)